Kyselytutkimus Kumpulan viheralueista ja niiden ilmastovaikutuksista ja päätöksenteosta

Oletko kiinnostunut Kumpulan viheralueista, niiden ilmastovaikutuksista, hoidosta ja päätöksenteosta? Nyt on mahdollista vastata kyselyyn näistä aiheista. 

Tutkimme Helsingin yliopistossa kaupunkiviheralueisiin kohdistuvia näkemyksiä ja asenteita. Olemme erityisen kiinnostuneita siitä, mitä viheralueiden ”hiiliviisaus” merkitsee Kumpulan ja lähikaupunginosien asukkaille, mitkä ovat heille tärkeimpiä viheralueita ja miksi, ja kuinka viheralueita heidän mielestään tulisi hoitaa. Juuri Sinun näkemyksesi näistä asioista ovat meille tärkeitä! 

Kumpulan ja lähikaupunginosien viheralueita koskevaan kyselyyn voi vastata toukokuuhun asti osoitteessa: mpt.link/hiiliviisas  

Voit vastata kopioimalla kyselyn osoitteen nettiselaimesi osoiteriville. Kyselyn yhteydessä kerätään joitakin henkilötietoja, jotka käsitellään nimettömästi ja luottamuksellisesti. Tarkempi kuvaus tästä löytyy kyselyyn linkatusta tietosuojailmoituksesta. 

Kyselyyn vastaaminen auttaa meitä ymmärtämään, minkälaiset viheralueet olisivat kaupunkilaisten mielestä otollisimpia ihmisten hyvinvoinnin, luonnon ja ilmaston kannalta. Arvostamme kaikkia näkemyksiä, sillä oikeita tai vääriä vastauksia kyselyn kysymyksiin ei ole olemassa. Kiitos jo etukäteen vaivannäöstäsi!

Lisätietoja kyselystä antaa: 

Jussi Lampinen, jussi.lampinen@helsinki.fi

Tutkijatohtori 

CO-CARBON -hanke  Taloustieteen osasto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto 

Kuva: Oriol García Antúnez

Vastaa