Pelastetaan Kumpulan kallio – rahankeräyskampanja

Taistelu kallion louhimisen estämiseksi jatkuu! Kalliolle aiottu päiväkoti on mahdollista rakentaa viereiselle hiekkakentälle ja säästää kallio lasten leikeille ja asukkaiden virkistysalueeksi.

Helsingin hallinto-oikeudessa on vireillä valitus kallion pelastamiseksi. Valmistelemme suunnitelmaa rakennuspaikan siirrosta esitettäväksi kaupungille.

Näihin toimenpiteisiin tarvitsemme suunnittelu- ja lakiapua. Niistä aiheutuu kuluja, joiden kattamiseen haemme varoja rahankeräyksellä. Tavoitteena on kerätä vähintään 2000€, keräyksen yläraja on 6000€. Mikäli keräysvaroja tulisi liikaa ja niitä jää käyttämättä, niillä tuetaan Kumposti-lehden toimintaa.

Ole mukana tukemassa Kumpulan kallion pelastamista! Taloyhtiöt, yritykset ja yhteisöt voivat myös osallistua keräykseen. Lahjoita kukkarosi mukaan.

Keräystili: FI46 8000 1100 1794 65
Tilin omistaja: Kumpula-seura ry
Viitenumero: 39398 (muista laittaa numero viitekenttään!)

Keräyksen toteuttaa Kumpula-seura ry Helsingin poliisilaitoksen keräysluvalla RA/2020/1363. Keräysaika päättyy 31.1.2021.

KIITOS!

Vastaa